Om eks­per­ten

Finansavisen - Fashion - - EKS­PER­TEN -

„„Dag­ny Thur­mann-moe (37) er ei­er/ dag­lig le­der av Dag­ny Farge­stu­dio og for­fat­ter av bo­ken «Far­ger til fol­ket!», som hand­ler om hvor­dan man bru­ker far­ger in­nen in­te­ri­ør, ar­ki­tek­tur, of­fent­lig rom og mote.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.