Ny se­song for Aber Ber­gen

Finansavisen - JUS - - Kort&godt -

TV3 fort­set­ter sat­sin­gen på ad­vo­kat­se­ri­en Aber Ber­gen, som gikk på TV i fjor høst.

Inn­spil­lin­ge­ne med Odd-mag­nus Wil­liam­son og El­len Dor­rit Pe­ter­sen i ho­ved­rol­le­ne som ad­vo­ka­te­ne Erik Aber og Elea Ber­gen, star­ter i Ber­gen i mars. I sin førs­te se­song had­de se­ri­en gjen­nom­snitt­lig 222.000 se­ere pr. epi­so­de. Det er TV3 godt for­nøyd med.

Iføl­ge ka­na­len er se­ri­en blitt godt mot­tatt blant unge se­ere, der­for sat­ser man på en se­song til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.