Per-wil­ly Amund­sen (46)

Finansavisen - JUS - - Profilen -

„„Født:

21. ja­nu­ar 1971 i Har­stad.

„„Fa­ren Per Roald var bygg- og ei­en­doms­sjef, mens

mo­ren Be­rit var helse­sek­reta­er.

„„Ble for­mann i FPU i Har­stad som 15-åring og le­det Troms FPU tre år se­ne­re. Ble for­mann i Har­stad FRP fra 2000.

„„Gikk fire år på Nor­ges Han­dels­høy­sko­le, men av­brøt stu­die­ne for å job­be. Har ar­bei­det for Ci­net Har­stad, Ad No­tam Nor­ge, Har­stad trygde­kon­tor, Nor­da­ta, Ac­ti­ve On­line Tech­no­lo­gy og va­ert pri­vat na­e­rings­dri­ven­de.

„„Møt­te som vara­re­pre­sen­tant for Troms fra 2001

og ble stor­tings­re­pre­sen­tant i 2005.

„„Har va­ert stats­sek­reta­er i Kom­mu­nal- og re­gio­nal­de­par­te­men­tet i tre år, før han 20. de­sem­ber ble ut­nevnt til jus­tis­mi­nis­ter.

„„Gift med Gry-anet­te Re­ka­nes Amund­sen (42).

Sam­men har de en sønn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.