Haer­nes ryk­ker opp og Sty­ren ven­der til­ba­ke

Finansavisen - JUS - - Kort Godt -

Etter to år som se­nior­ad­vo­kat hos Hjort ryk­ker han nå opp til part­ner i fir­ma­et.

Lars Fredrik Sty­ren job­bet i nes­ten fire år hos Hjort frem til høs­ten 2015. Da gikk han over til NHO, hvor han job­bet med ar­beids­retts­lig pro­se­dy­re i ar­beids­retts­av­de­lin­gen i vel tre år.

Nå er Sty­ren deri­mot til­ba­ke hos Hjort, og tar med seg sin ver­di­ful­le er­fa­ring fra NHO når han blir part­ner i ad­vo­kat­fir­ma­et og en del av den 13 per­soner sto­re ar­beids­retts­av­de­lin­gen til Hjort.

40-årin­gen kan også vise til to run­der som dom­mer­full­mek­tig, i hen­holds­vis Hal­den og As­ker og Bae­rum ting­rett, samt et ar­beids­opp­hold på tre år i ad­vo­kat­fir­ma­et Ande­naes Aa­løk­ken Ve­um.

Både Her­naes og Sty­ren trer inn i Hjorts part­ner­skap fra nytt­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.