➤➤Slik la­ges lis­te­ne

Finansavisen - JUS - - Ligningslistene 2017 -

„„Finansavisen har gjen­nom­gått lig­nings­opp­lys­nin­ger til 1.742 part­ne­re i ad­vo­kat­fir­ma­er i Nor­ge. Ad­vo­kat­fir­ma­er som i ho­ved­sak ikke ar­bei­der med for­ret­nings­jus er ikke med på lis­ten. I til­legg er en­kel­te part­ne­re i ny­star­te­de fir­ma­er med ut­spring fra de­res opp­rin­ne­li­ge fir­ma in­klu­dert. „„In­for­ma­sjon om hvem som er part­ne­re er hen­tet fra nett­si­der, ak­sje­bø­ker og ved kon­takt med fir­ma­ene. Part­ne­re som er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.