Trang fød­sel

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det be­gyn­ner å bli en stund si­den vi førs­te gang hør­te om su­per­bi­len SSC Tua­ta­ra, na­er­me­re be­stemt syv år. Da ble de­res vil­le kon­sept­bil med en dob­belt­tur­bo­ma­tet V8-motor på 6,8 li­ter og 1.350 heste­kref­ter vist frem, men si­den er det blitt gans­ke stil­le. Inn­til nå. Den­ne hel­gen vi­ses pro­duk­sjons­ver­sjo­nen på Pebb­le Beach, hvor sann­syn­lig­vis ma­jo­ri­te­ten av kun­de­ne be­fin­ner seg. Tua­ta­ra er hem­me­lig­hets­ful­le om tek­nis­ke data, bort­sett fra at topp­far­ten skal va­ere over 447 km/t.

ENDELIG: Etter syv års ut­vik­ling skal pro­duk­sjons­ver­sjo­nen av su­per­bi­len SSC Tua­ta­ra vi­ses i Mon­te­rey den­ne hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.