Seat-re­kord

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Seat rap­por­te­rer om både sto­re øk­nin­ger i sal­get fra 2017 til 2018 og de­res bes­te juli­må­ned noen­sin­ne. De er Europas ras­kest vok­sen­de bil­mer­ke med en vekst på over 20 pro­sent hit­til i år. Det er spe­si­elt Suv-sal­get med Ateca og Aro­na som har løf­tet tal­le­ne til 342.700 to­talt og re­kor­den 52.700 ut­le­ver­te bi­ler i juli. Presse­mel­din­gen nev­ner ikke Nor­ge, men der er tal­le­ne 118 per ut­gan­gen av juli, og null(!) le­ver­te i fe­rie­må­ne­den.

FOTO: IVAR ENGERUD

FORSIKTIG START: Seat er til­ba­ke på det nors­ke mar­ke­det etter å ha blitt lan­sert i april. Fore­lø­pig er re­gist­re­rings?tal­le­ne be­skjed­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.