Eks­klu­sivt su­per­bil­be­søk

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Nes­te helg er en av Nor­ges mest le­gen­da­ris­ke ra­cer­bi­ler til­ba­ke på norsk jord: Eu­gen Bjørn­stads Bu­gat­ti 35C. Ved inn­gan­gen til 1930-tal­let var den å sam­men­lig­ne med da­gens frems­te For­mel 1-bil. Det rå­es­te du kun­ne få kjøpt. Bjørn­stad im­por­ter­te bi­len fra Frank­ri­ke etter at den had­de vun­net Tar­ga Flo­rio i 1929 og bruk­te den både i bakke­løp, vedde­løps­ba­ner og på isen. I dag ei­es den av tys­ke­ren Wal­ter Rothlauf som tar den til­ba­ke til blant an­net Korke­trek­ke­ren og Vas­sum­lø­pet lør­dag 1. sep­tem­ber.

NORSK RACINGIKON: Eu­gen Bjørn­stad var Nor­ges førs­te sto­re in­ter­na­sjo­na­le ra­cer­fø­rer. Her med sin Bu­gat­ti 35C på Sol­val­la i Sve­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.