Ral­ly-por­sche

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Tan­ken på å bru­ke en sports­bil uten­for all­far­vei, ap­pel­le­rer sta­dig.

Det er ikke snakk om en ny Por­sche-mo­dell i salg – ennå. Ny­lig stil­te en ral­ly­rig­get Cay­man GT4 Club­s­port opp un­der ADAC Ral­lye De­ut­schland for å se hvor­dan bi­len kla­rer seg un­der løps­for­hold. Proto­ty­pen som ble tes­tet i all of­fent­lig­het for å lod­de stem­nin­gen for en ral­ly­ut­ga­ve i Fia-ka­te­go­ri­en R-GT, ble kjørt av fab­rikk­fø­rer Ro­main Du­mas. Ra­cer­bi­len som har en 3,8-li­ters seks­sy­lin­der på 385 HK, har del­tatt i mer tra­di­sjo­nel­le as­falt­løp si­den 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.