Den fly­ven­de hva­len

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Air­bus nye trans­port­fly Belu­ga XL kan frak­te 53 tonn last av gan­gen.

Fi­re år etter at ut­vik­lin­gen av Belu­ga XL star­tet er den førs­te test­flyg­nin­gen gjen­nom­ført. Trans­port­fly­et som har 30 pro­sent mer laste­ka­pa­si­tet enn Belu­ga ST, er ba­sert på A330-200 Fr­eigh­ter. Det er skapt for å kun­ne frak­te to kom­plet­te fly­vin­ger til Air­bus 350 XWB og and­re mo­del­ler. Fly­et er 63,1 me­ter langt og har et vinge­spenn på 60,3 me­ter. Fly­et be­nyt­ter to Rolls-royce Trent 700-mo­to­rer og kan frak­te 57 tonn, som til­sva­rer syv voks­ne ele­fan­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.