Set­ter sjø­bein

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Pro­dri­ve ut­vik­ler en ny am­fi­bie­bil, in­spi­rert av Wa­ter­car Pant­her.

Den Je­ep Wrang­ler-lig­nen­de am­fi­bie­bi­len vin­ner sta­dig nye til­hen­ge­re. Pro­drive­sje­fen Da­vid Richards kjøp­te en Pant­her fra Ca­li­for­nia med tan­ke på å im­por­te­re fle­re for salg i Euro­pa. Å få am­fi­bie­bi­len Eu-god­kjent vis­te seg vans­ke­lig, fle­re ut­bed­rin­ger ble gjort, men nå hel­ler det i ret­ning av å de­sig­ne en helt ny am­fi­bie­bil. Pri­sen skal lig­ge på rundt 150.000 pund. Det skal va­ere høy bakke­kla­ring, mens på van­net skal am­fi­bie­bi­len va­ere god for 30 knop.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.