Kjøk­ken­skred­der

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ei­e­ren som fikk Ho­ek De­sign til å ut­vik­le den 76 fot lan­ge, mo­der­ne seil­bå­ten viss­te hva han vil­le ha. Bå­ten byg­ges i alu­mi­ni­um for at den skal kun­ne tåle kol­li­sjo­ner på åpent hav. Den får ketch rigg med to mas­ter som er enk­le­re å hånd­te­re enn en mast med ett stort seil. Seil­area­let er på 288 kvad­rat­me­ter. Senke­kjøl som re­du­se­rer dyp­gå­en­de fra 4,5 me­ter til 2,5 me­ter gjør det mu­lig å leg­ge til i grun­ne hav­ner. Layout­en un­der dekk er spe­si­ell. Bys­sa er plas­sert i dekk­s­hu­set sam­men med sa­lon­gen og spise­plas­sen.

FI­RE LUGARER: In­te­ri­ø­ret blir la­get i eik som er bei­set i ly­se og mør­ke ny­an­ser. Fra dekk­s­hu­set er det ut­gang til cock­pi­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.