F1-sjef i sne­gle­fart

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Lon­don - Brighton Ve­te­ran Car Run er ver­dens elds­te løp. Hver høst i over 100 år har bil­ei­ere med bi­ler eld­re enn 1905 tatt tu­ren, og nå del­tar nes­ten 500 bi­ler. Blant del­ta­ger­ne på start­stre­ken i Hy­de Park mor­ge­ne­ne 4. no­vem­ber er Red Bull-sjef Christian Hor­ner bak rat­tet på Lord Laid­laws 1904 Pan­hardLe­vas­sor. Må­let er å nå bade­byen på syd­kys­ten før sol­ned­gang – en tur på rundt 100 kilo­me­ter.

TESTTUR: Red Bull-sjef Christian Hor­ner er til van­lig å se i For­mel 1-sir­ku­set, men førs­te hel­gen i no­vem­ber skal han kjø­re den­ne 1904 Pan­hardle­vas­sor med kona.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.