Shel­by GT-H is back!

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Shel­by Mustang GT350H midt på 1960-tal­let var et av de tøf­fes­te sam­ar­bei­de­ne mel­lom en bil­pro­du­sent og et lei­e­bil­sel­skap noen sin­ne. Hertz-ut­ga­ven kun­ne lei­es un­der te­ma­et «Rent-a-ra­cer», og de gjen­va­eren­de bi­le­ne fra den gang er me­get etter­trak­te­de. Nå er Shel­by GT-H til­ba­ke, men den­ne gang står ikke «H»-en for Hertz, men for «He­ri­ta­ge». Farge­kom­bi­na­sjo­nen med gull­stri­pen på langs er på plass, sam­men med 480 vil­tre heste­kref­ter.

SPESIALUTGAVE: Shel­by Ame­ri­can job­ber fort­satt med å til­by hef­ti­ge Mustang-ver­sjo­ner, og for 2019 kan du få den­ne GT-H.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.