Klas­si­ker­ser­vice øker

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ja­gu­ar Land Ro­ver Clas­sic har fore­lø­pig to egne Works Cent­res, et i Co­ven­try og et i Tysk­land. Nå skal fab­rikk­s­virk­som­he­ten på klas­si­ker­si­den ut­vi­des med enda et sen­ter i Sa­vannah, Ge­or­gia i USA. Fo­kus vil, som for de øv­ri­ge sent­re­ne, lig­ge på salg, ser­vice og res­tau­re­ring av Ja­gu­ar- og Land Ro­ver-mo­del­ler som har va­ert ute av pro­duk­sjon i minst ti år. Fab­rik­ken skal in­ves­te­re opp mot 15 mil­lio­ner dol­lar og for­ven­ter en om­set­ning på mer enn 45 mil­lio­ner dol­lar i året.

STA­DIG VIK­TI­GE­RE: Klas­sis­ke bi­ler får sta­dig stør­re fo­kus for fle­re bil­pro­du­sen­ter, som Ja­gu­ar Land Ro­ver som eks­pan­de­rer den­ne virk­som­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.