- Val­ky­rie får 1.130 HK

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Hy­per­bi­len til As­ton Mar­tin har ikke bare en eks­tra­or­di­na­er de­sign. Driv­lin­jen til Val­ky­rie la­ter også til å set­te en ny stan­dard. Cosworth, som byg­ger hy­per­bi­lens V12-motor, send­te ny­lig ut føl­gen­de mel­ding på Twit­ter: «Vi er be­rømt for å knu­se re­kor­der og vår ny­es­te motor, As­ton Mar­tin Val­ky­ries 6,5-li­ters V-12, vil bli ver­dens ster­kes­te selv­pus­ten­de motor for en lande­veis­bil med 1.130 HK.» Det slår As­tons tid­li­ge­re løf­ter om «rundt 1.000 HK» med klar mar­gin. To­talt 175 ek­semp­la­rer skal byg­ges, hvor­av 25 er bane­ver­sjo­nen Val­ky­rie AMR Pro. Samt­li­ge er solgt, til tross for pri­ser fra cir­ka 2,5 mil­lio­ner pund. Av­gif­ter til­kom­mer.

VER­DENS STER­KES­TE: V12-mo­to­ren i Val­ky­rie blir ver­dens ster­kes­te selv­pus­ten­de V12, iføl­ge Cosworth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.