Opels Coun­try­man

Finansavisen - Motor - - FREMTIDENS BILBRANSJE -

Den nye gril­len til Opel har va­ert kjent en stund, mens GT X Ex­pe­ri­men­tal vi­ser spen­nen­de tak­ter.

Opel an­slår at 40 pro­sent av bi­le­ne de sel­ger i Euro­pa vil va­ere SUV-ER in­nen 2021. En «Vi­sor»-front av pleksi­glass i bi­lens ful­le bred­de, be­skyt­ter Led-kjøre­lys, sen­so­rer og ka­me­ra­er. GT X Ex­pe­ri­men­tal har høy bakke­kla­ring. Det er fem dø­rer, de ba­kers­te er hengs­let i bak­kant for å gjø­re det en­kelt å sti­ge inn og ut. Samt­li­ge dø­rer kan åp­nes i 90-gra­ders vin­kel. GT X er 4,06 me­ter lang, 1,83 me­ter bred og 1,53 me­ter høy. Nes­te ge­ne­ra­sjons li­tium­bat­te­ri­er på 50 KWH byr på in­duk­sjons­la­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.