Gull­fe­ber hos Por­sche

Finansavisen - Motor - - FREMTIDENS BILBRANSJE -

Por­sche lar seg in­spi­re­re av Sin­ger, og ve­te­ran­bil­av­de­lin­gen byg­ger nå en helt spe­si­ell 993.

Hvor­vidt ka­ros­se­ri­et blir lak­kert i gull, gjen­står å se, men det for­ven­tes en kom­bi­na­sjon av sort og gull. Por­sche Clas­sic har fore­lø­pig bare vist bil­der av hvor om­sten­de­lig de har strip­pet og fjer­net lak­ken på en 911 (993) Tur­bo, hvor­på bi­len byg­ges opp igjen. Det snak­kes om la­ser­pyn­ting av sorte alu­fel­ger, samt skred­der­søm med gull­far­get kon­trast­søm. Re­tro-mo­del­len som det skal la­get ett ek­semp­lar av, får en helt ny 3,6-li­ters bi-tur­bo seks­sy­lin­der med 450 heste­kref­ter. Det uni­ke pro­sjek­tet har tatt 18 må­ne­der å full­fø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.