Sprud­len­de el­bil

Finansavisen - Motor - - FREMTIDENS BILBRANSJE -

Rolls-royce og Bent­ley er ikke frem­med for å ha Cham­pagne­kjø­le­re. Ri­mac nøy­er seg med et sta­tiv.

En høyst eks­klu­siv ver­sjon av el­bi­len Ri­mac C_two, som det kun skal la­ges ett ek­semp­lar av, har fått til­nav­net Ca­li­for­nia Edition. For­uten den at­trak­ti­ve kom­bi­na­sjo­nen av et ly­se­blått eks­te­ri­ør og et sol­brunt skinn­in­te­ri­ør, er det plass til to sek­sli­ters Cham­pag­ne-flas­ker og til­hø­ren­de krys­tall­glass ba­kerst i bi­len. Prak­tisk når du skal for­døye el­bi­lens fan­tas­tis­ke ef­fekt på 1.914 HK, en topp­fart på 415 km/t og ikke minst pri­sen på drøye 2 mil­lio­ner dol­lar. Ri­mac vil byg­ge 150 bi­ler, men bror­par­ten kla­rer seg tro­lig uten bob­ler i hek­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.