Full fart i fjel­let

Den ral­ly­in­spi­rer­te pick­up­en Ford Ran­ger Rap­tor kom­mer til Euro­pa nes­te år, kom­plett med et eget kjøre­pro­gram kalt «Ba­ja Mo­de».

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - MAR­TIN TYSTAD

Per­for­mance-av­de­lin­gen til Ford står bak Ran­ger Rap­tor, og den mildt sagt tøf­fe pick­up­en har et spe­sial­ut­vik­let chas­sis lagd av høy­fast lav­le­gert stål for å tåle julin­gen som sik­kert ven­ter. Un­der pan­se­ret sit­ter det en 2,0-li­ters bi­tur­bo Eco­blue die­sel­mo­tor som byr på 213 HK og 500 Nm. Kref­te­ne over­fø­res til alle fire hjul ved hjelp av en ny­ut­vik­let 10-trinns auto­mat­gir­kas­se.

Eget ral­ly-mo­dus

Hjul­opp­hen­get er ut­for­met for å tåle høy has­tig­het i ulendt ter­reng, mens det un­der fron­ten er en kraf­tig 2,3 milli­me­ter tykk be­skyt­tel­ses­pla­te av høy­fast stål. Det er seks kjøre­modi, til­pas­set hvor ag­gres­sivt du kjø­rer: «Nor­mal», «Sport», «Grass/gra­vel/snow», «Mud/sand», «Rock» og «Ba­ja». Sist­nevn­te gir deg an­gi­ve­lig et opp­sett som skapt for Ba­ja De­sert Ral­ly.

Noen av god­sa­ke­ne er FOX støt­dem­pe­re med lang vand­ring og «Po­sition Sen­si­ti­ve Dam­ping» som til­pas­ser seg kjøre­sti­len. Det er 46,6 milli­me­ter stemp­ler mon­tert på opp­heng­engs­ar­mer i alu­mi­ni­um, med ut­stå­en­de støt­dem­per­tårn foran. Det er coilo­ver fjaer­ben med in­te­grer­te Watts sta­bi­li­se­rings­stag, som gjør at ak­se­len kan flyt­tes opp og ned med lite be­ve­gel­se til si­de­ne. Mest iøyne­fal­len­de er kan­skje BF Goo­drich 285/70 R17 dekk med en dia­me­ter på 838 milli­me­ter. Auto­mat­gi­ret kan over­sty­res ma­nu­elt, mens for­skjer­me­ne er lagd av kom­po­sitt.

Pri­sen er ikke of­fent­lig­gjort, men ven­tes å bli klar na­er­me­re norsk lan­se­ring halv­veis ut i 2019. Pick­up­en kan imid­ler­tid prø­ves vir­tu­elt, etter­som den kom­mer i spil­let Forza Ho­ri­zon 4.

ALLE FOTO: FORD

FORZA! Ter­reng­kjø­ring tren­ger ikke å fore­gå i ro og mak. Ford Rap­tor Ran­ger lar deg gi jer­net, og kun­de­ne for­me­lig opp­ford­res til å hop­pe med pick­up­en. Slikt kan vi like.

GODT SKODD: BF Goo­drich knas­te­dekk og 17-tom­mers alu-fel­ger er stan­dard. Ven­ti­ler­te bremse­ski­ver hjel­per deg å brem­se.

RACING DNA: In­te­ri­ø­ret har klart racing-preg. Med gir­hend­ler foran rat­tet kan du over­sty­re auto­mat­gi­ret.

EKS­TRA POLSTRET: Un­der mo­tor­rom­met er det en ny og kraf­tig be­skyt­tel­ses­pla­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.