Po­lar­stjer­nen ly­ser

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

En av de mest spen­nen­de bi­le­ne med nors­ke øyne på kon­sept­ple­nen på Pebble Beach var selv­sagt Pole­s­tar 1. Pro­duk­sjons­ver­sjo­nen av de­res førs­te mo­dell er be­stilt av rundt et 60-tall nord­menn kun­ne sel­ska­pets re­pre­sen­tan­ter for­tel­le. En lek­ker hy­brid med 600 heste­kref­ter, ut­vik­let i Sve­ri­ge som skal byg­ges i Ki­na i en ny fab­rikk teg­net av nors­ke Snø­het­ta. Spen­nen­de!

FOTO: IVAR ENGERUD

LEK­KER GT: Den­ne bi­len vil du kun­ne se noen ti­talls ek­semp­la­rer av på nors­ke vei­er fra nes­te år om alt går etter pla­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.