Le­ken In­fi­ni­ti

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

In­fi­ni­ti er også blant de man­ge ja­pans­ke luk­sus­bil­pro­du­sen­te­ne som bru­ker Pebble Beach Con­cours d’ele­gan­ce som lan­se­rings­platt­form for litt an­ner­le­des ny­he­ter. I fjor vis­te de Proto­type 9 og i år var tu­ren kom­met til Proto­type 10, en ele­gant elek­trisk ego­tripp. Bort­sett fra å se etter de­sign­ele­men­ter som kan tas vi­de­re på pro­duk­sjons­mo­del­ler, er det vel li­ten sann­syn­lig­het for at vi vil få en slik pro­duk­sjon i salg i de kom­men­de åre­ne.

FOTO: IVAR ENGERUD

ELEK­TRISK EGO­TRIPP: In­fi­ni­ti Proto­type 10 er en stil­stu­die på en ense­ters elek­trisk bil, hvor kan­skje de­ler av form­språ­ket vil vi­dere­fø­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.