Tung By­ton-sat­sing

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ki­ne­sis­ke By­ton sat­set tungt på å po­si­sjo­ne­re seg på Pebble Beach, snaue to må­ne­der etter at vi had­de be­søk av sel­ska­pet i Oslo på Aker Bryg­ge. Med egen stand med Mbyte og ny­es­te K-byte Con­cept på kon­sept­ple­nen foran det eks­klu­si­ve ho­tel­let er det ty­de­lig at man sat­ser hardt og har fi­nan­sie­rin­gen i or­den. USA er et prio­ri­tert mar­ked etter Ki­na-lan­se­rin­gen om et drøyt år.

FOTO: IVAR ENGERUD

EKSKLUSIV VISITT: Oslo var and­re stopp etter Ams­ter­dam for By­ton M-byte på Euro­pa-tur­ne i som­mer, og nå var tu­ren kom­met til Pebble Beach.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.