Ame­ri­kansk ver­sting

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

John Henne­sey har hatt med seg part­ne­re som Penn­zoil og Shell på ut­vik­lin­gen av sin se­nes­te ver­sjon av sin bru­ta­le Ve­n­om. F5 har am­bi­sjon om å va­ere den ras­kes­te gate­bi­len på jor­da med sine over 1.600 heste­kref­ter pak­ket inn en lett­vekts­kon­struk­sjon med en mildt sagt vel­ut­vik­let aero­dy­na­mikk. 480 km/t lo­ver de som topp­fart. Kjø­per du bi­len vil du va­ere én av mak­si­malt 24 sier Henne­sey Spec­i­al Ve­hic­les.

FOTO: IVAR ENGERUD

BRU­TAL SKAP­NING: Du får ik­ke mye mer bru­tal hy­per­bil enn Henne­sey Ve­n­om F5, med en topp­fart på 480 km/t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.