Ana­log glad­ny­het

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det skal på ny byg­ges biler i Skott­land. Ekte sports­bi­ler som du må bru­ke ho­det for å få mest ut av.

Se­ven-va­ri­an­te­ne til Rap­tor Sports­cars er det elek­tro­in­ge­ni­ør An­dy En­twist­le som står bak. Han star­tet å byg­ge racing­mo­to­rer i 2001, og fulg­te det opp med å byg­ge uli­ke bygge­sett i York­shi­re. Rap­tor fås med 2,0-li­ters selv­pus­ten­de Ford­fi­re­re og 1,6-li­ters Eco­boost-ver­sjo­ner, samt Ka­wa­sa­ki Mc-mo­to­rer på 1.400 ku­bikk. Pri­se­ne vil star­te på rundt 22.000 pund i East Lot­hi­an i Skott­land, som ik­ke har hatt bil­pro­duk­sjon si­den Tal­bot-fab­rik­ken ble lagt ned i 1981.

Rap­tor skal va­ere bre­de­re og len­gre enn Ca­ter­ham Se­ven. Be­drif­ten som al­le­re­de har en for­hand­ler i Flo­ri­da, øns­ker seg fle­re for­hand­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.