Ulv i gam­le fåre­k­la­er

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Kalashni­kov har blitt lat­ter­lig­gjort for den kan­te­te de­sig­nen på CV-1, men el­bi­len vek­ker in­ter­es­se.

Den førs­te el­bi­len til Mate Ri­mac var en om­bygd BMW 3-Se­rie (E30) fra 1984. Også den ri­me­lig kan­te­te og fael, men i dag byg­ger Ri­mac su­per-el­bi­ler og Por­sche har kjøpt seg inn i sel­ska­pet. Kalashni­kov som er mest kjent for AK-47 auto­mat­ge­va­er, lo­ver at CV-1 har en bat­teri­pak­ke på 90 kwh. Det skal hol­de til 0-100 km/t på rundt 6 se­kun­der, mens en på­stått re­vo­lu­sjo­ne­ren­de om­for­mer, skal sør­ge for en rekke­vid­de på 350 kilo­me­ter. Den førs­te proto­ty­pen, som er ba­sert på 1970-tal­lets fa­mi­lie­bil Izh 2125 Kom­bi, fris­ter med 295 HK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.