Rå­dy­re svens­ker

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Som all­tid på in­ter­na­sjo­na­le stor­a­uk­sjo­ner var det nok av biler med svensk til­knyt­ning på både racing- og ei­er­si­den den­ne uken i Mon­te­rey.

Hos RM Sot­he­by’s fant vi et par som har hatt svens­ke ei­ere på 1950-tal­let og i ny­ere tid, og det var ik­ke små­pen­ger som skul­le til for å bli ny ei­er av dis­se to per­le­ne

EKSO­TISK RA­CER: Den­ne ny­de­li­ge 1953 Fer­ra­ri 250 MM Pi­nin Fa­ri­na Ber­li­net­ta had­de et es­ti­mat på 7,5 til 9,0 mil­lio­ner dol­lar hos RM Sot­he­by’s. Den kom til Sve­ri­ge al­le­re­de i mars 1954. Etter halv­an­net hek­tis­ke år med racing der ble den solgt av Joakim Bon­ni­er til Eng­land. Fra 1996 til 1998 ble den igjen svensk­eid av Hans Thu­lin. Med et høy­es­te bud på 7,4 mil­lio­ner dol­lar for­ble den uso­lgt da auk­sjo­nen ble holdt.

PER­FEKT RES­TAU­RE­RING: Den­ne 1939 La­gon­da V12 Drop­head Coupé var blant de «ri­me­ligs­te» bi­le­ne på Mon­te­rey-auk­sjon lør­dag 25. au­gust. Den ny­de­li­ge bi­len ble res­tau­rert av Ro­hdins Auto­mo­bil Ser­vice i Troll­hät­tan for ti år si­den for Hel­ge Ka­ri­nen på Sparre­holm Slott. I 2015 skif­tet den ei­er til USA og nå ble den solgt igjen, den­ne gang for 307.500 dol­lar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.