Mcla­ren kan nå res­tau­re­re

Selv­sagt måt­te det kom­me. Nå kan også Mcla­ren res­tau­re­re og ser­ti­fi­se­re din F1s histo­rie. Mot en pen sum pen­ger selv­sagt.

Finansavisen - Motor - - INNHOLD - IVAR ENGERUD

Na­er­mest alle su­per­bil­pro­du­sen­ter med re­spekt for seg selv har lan­sert sin egen res­tau­re­rings­ser­vice til ei­ere av klas­sis­ke vog­ner. Nå har også Mcla­ren meldt seg på i den­ne sann­syn­lig­vis me­get lu­kra­ti­ve ni­sjen for ei­ere av de­res F1-mo­del­ler.

Le Mans-histo­rie

Ved lan­se­rin­gen av tje­nes­ten vis­te Mcla­ren frem chas­sis #25R, en F1 GTR med Le Mans­his­to­rie fra 1997. Etter en res­rau­re­ring på halv­an­net år er den klar igjen, ak­ku­rat slik den sto på start­stre­ken i Frank­ri­ke i juni for 21 år si­den. El­ler sann­syn­lig­vis en­da litt fi­ne­re og bed­re. For her er det ikke spart på res­sur­se­ne for å få den gam­le stjer­nen til å skin­ne.

Ori­gi­na­le de­ler

Bi­len har va­ert ra­cet i Ja­pan fra 1997 til 2005, da den ble satt bort etter sis­te ra­cet på Fuji Speed­way. I vel ti år ble den stå­en­de før den ble solgt til en ny ei­ere i 2016. Han sat­te umid­del­bart Mcla­ren Spec­i­al Ope­ra­tions på job­ben som ny­lig er av­slut­tet. De bruk­te nye, ori­gi­na­le de­ler pro­du­sert før 1997. Re­sul­ta­tet er in­tet mind­re enn fan­tas­tisk.

FOTO: MCLA­REN

FAN­TAS­TISK RESTAURERING: Mcla­ren har gjort alt for å få den­ne F1 GTR til­ba­ke til slik den sto på start­stre­ken på Le Mans i 1997.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.