Styr­te lek­ka­sjer

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

At BMW skul­le ha en ka­brio­let­ver­sjon på sin nye 8-se­rie. Nå be­gyn­ner det ty­de­lig­vis vir­ke­lig å na­er­me seg lan­se­ring, for BMW har ny­lig slup­pet en se­rie bil­der av en ka­mu­flert proto­type un­der tes­ting i og ikke minst uten­for Las Ve­gas. «Hot climate»-tes­ting i 50 pluss­gra­der i Death Val­ley er like vik­tig som vin­terte­ste­ne i Lapp­land, ras­ke test­run­de­ne på Nordsløy­fa og tu­sen­vis av mil på egne test­ba­ner.

FOTO: BMW

I RUTE: BMW Se­rie 8 Cabrio­let na­er­mer seg lan­se­ring, og det ser bra ut un­der ka­mu­fla­sjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.