Høy vrak­pris

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Eie­ren av en Por­sche 959 var uhel­dig da han tau­et den til Me­cums auk­sjon i Mon­te­rey. Hen­ge­ren slet seg og kra­sjet i et tre, med det re­sul­tat at auk­sjons­per­len fikk en re­al smekk i fje­set. Det for­hind­ret ikke at bu­de­ne gikk helt opp til 467.500 dol­lar. Med en vrak­pris på 3,9 mil­lio­ner kro­ner blir den ikke ri­me­lig å få til­ba­ke på vei­en. Det lig­ger nok noen ti­mers jobb foran for 959-eks­pert Bruce Cane­pa her.

FOTO: MECUM

DYR: Pri­se­ne på per­fek­te Por­sche 959 lig­ger og vip­per like rundt en mil­lion dol­lar, så det bør va­ere mu­lig å kom­me i mål med det­te pro­sjek­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.