Por­sches gull­klump

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Por­sche lar ikke Sin­ger ha mar­ke­det for eks­klu­si­ve, for­ny­e­de klas­si­ke­re for seg selv. Til Mon­te­rey had­de de med seg Pro­ject Gold, en helt spe­si­ell gull­far­get 993 med sorte de­tal­jer og de­sign­ele­men­ter fra 991 Tur­bo S Exclu­si­ve. Resto­mod-mo­del­len skal det kun la­ges ett ek­semp­lar av, så får vi se om det blir en ny virk­som­het fra Por­sche selv. De på­står at pro­sjek­tet har tatt 18 må­ne­der å full­fø­re for kun­den.

FOTO: POR­SCHE CLAS­SIC

NY TREND? Pro­ject Gold er det førs­te resto­mod-pro­sjek­tet gjen­nom­ført av Por­sche Clas­sic, men kan­skje ikke det sis­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.