Kroa­tisk frie­ri

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ma­te Ri­mac har skaf­fet seg en frem­tre­den­de po­si­sjon i hy­per­bil­ver­den, og un­der Mon­te­rey We­ek lan­ser­te han en eks­klu­siv ver­sjon av Ri­mac C_two, Ca­li­for­nia Edition som skal byg­ges ikun det­te ene ek­semp­la­ret. El­bi­lens ytel­ser er smått fan­tas­tis­ke 1.914 heste­kref­ter, topp­fart på 415 km/t og ikke minst pri­sen på drøye 2 mil­lio­ner dol­lar. Hva du da skal med champagne­kjø­ler er da litt mer uklart.

FOTO: RI­MAC

KROA­TISK MESTERVERK: Ri­mac C-two Ca­li­for­nia Edition de­bu­ter­te på Quail Lod­ge un­der Mon­te­rey We­ek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.