I skyg­gen av vir­ke­lig­he­ten

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Ga­ming som en «idrett» øker i po­pu­la­ri­tet. Det har ikke gått Mcla­ren hus for­bi.

Sha­dow Pro­ject he­ter det vir­tu­el­le racing­pro­gram­met som ble lan­sert i som­mer, men som har gått un­der ra­da­ren til de fles­te. I år hol­des det to kva­li­fi­se­ren­de iracing­mes­ter­skap. Det sis­te he­ter Mcla­ren MP4-12C GT3 Qua­li­fy­ing og va­rer fra 3. sep­tem­ber til 15. ok­to­ber.

Det er tre løp pr. dag, klok­ka 01.00, 10.00 og 19.00 bri­tisk tid. Det kjø­res på bane­ko­pi­er av Mon­treal, Nür­bur­g­ring Gp-sløy­fen, Mon­za, Spa og In­ter­la­gos. Vin­ner­ne med de størs­te po­eng­sum­me­ne to­talt fra hvert av de to mes­ter­ska­pe­ne, går vi­de­re til en fi­na­le som hol­des på Mcla­ren-fab­rik­ken i ja­nu­ar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.