Ju­le­gave­tips

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Ju­len na­er­mer seg, og med den er det tid for å skri­ve ønske­lis­te. Er du Por­sche-fan kan jo et av øns­ke­ne kan jo va­ere en mo­dell av de­res se­nes­te Le Mans-vin­ner, 919 Hy­brid i ska­la 1:8 va­ere et tips. Mu­li­gens bør du også til­by deg å ord­ne be­stil­lin­gen av den selv også, for det er mer­ke­lig nok ikke alle som skjøn­ner at en slik mo­dell er verd rundt 120.000 kro­ner. Den er jo sååå de­tal­jert, pro­fe­sjo­nel­le mo­dell­byg­ge­re har lagt ned fle­re ti­mer enn noen øns­ker å vite, og det blir ba­re bygd 100 stykker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.