Elek­tri­fi­se­rer

Finansavisen - Motor - - TEST -

At­ter et sel­skap har slått seg på å byg­ge elek­tris­ke ve­te­ran­bi­ler. Nå skal MGB Roads­ter til pers.

Mye av sjar­men med klas­si­ke­re som MGB Roads­ter er den grom­me ly­den som selv fire stak­kars­li­ge sy­lind­re og dob­le Su-for­gas­se­re kan frem­brin­ge. B-se­rie-mo­to­ren i ka­brio­le­ten har et na­er­mest gut­tu­ralt rasp, dypt nok til å gi øm­fint­li­ge bil­alar­mer på langt ny­ere bi­ler sjokk. RBW Clas­sic Elect­ric Cars øde­leg­ger ikke ek­sis­te­ren­de bi­ler, i ste­det byg­ger de helt nye. I sam­ar­beid med Bri­tish Mo­tor He­ri­ta­ge be­nyt­tes ny­pro­du­ser­te mono­coque-chas­sis. Zy­tek Auto­mo­ti­ve le­ve­rer el­mo­to­ren med 70 kw, rekke­vid­den er 249 kilo­me­ter og topp­far­ten er 169 km/t. Null til 100 km/t skal ta 8 se­kun­der. Pri­sen er 83.000 pund, drøye 900.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.