Ikke ba­re sor­gen

Finansavisen - Motor - - TEST -

Selv­kjø­ren­de bi­ler tren­ger ikke å se ut som fø­rer­løse tog­vog­ner, skal vi tro Land Ro­ver.

En selv­kjø­ren­de proto­typ bygd på en Ran­ge Ro­ver Sport klar­te ny­lig å full­fø­re en run­de på den trav­le ring­vei­en Co­ven­try Ring Road. Bi­len klar­te å kjø­re helt av seg selv gjen­nom rund­kjø­rin­ger, tra­fik­ker­te lys­kryss, av­kjørs­ler og på­kjørs­ler, samt å byt­te fil da det treng­tes. Tra­fikk­lys, fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter var hel­ler in­gen sak, og bi­len holdt seg inn­un­der farts­gren­sen på 40 mph (64 km/t). Det stats­støt­te­de pro­sjek­tet UK Auto­dri­ve som har et bud­sjett på 20 mil­lio­ner pund, kan føre til at selv­kjø­ren­de bi­ler kom­mer i salg om 10 år. Per­fekt når kø­ene tet­ter seg til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.