Til­ba­ke der det star­tet

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Nes­te se­song er det ti år si­den Sé­bas­ti­en Ogi­er de­bu­ter­te i WRC for Ci­troën som andre­fø­rer bak sin navne­bror Sé­bas­ti­en Loeb. I 2012 hop­pet han til Vol­ks­wa­gen, hvor han ras­ket med seg fire ver­dens­mes­ter­skap på rad. Med die­s­el­s­kan­da­len pak­ket VW sam­men Wrc-sat­sin­gen, og Ogi­er hop­pet over til Ford i 2017. Det ble enda et mes­ter­skap un­der bel­tet. Nå øns­ker han å bli den førs­te si­den fin­nen Ju­ha Kank­ku­nen som vin­ner for tre mer­ker, for i 2019 er han til­ba­ke i Ci­troën.

FOTO: TORGEIR TOFT ENGERUD

LEG­GER IKKE OPP: Man­ge trod­de in­ne­va­eren­de se­song vil­le va­ere Ogi­ers sis­te i WRC, men nå har han sig­nert for Ci­troën for 2019.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.