En av en

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Alfa Romeo had­de pla­ner om en vir­ke­lig het gate­ver­sjon av sin suk­sess­ful­le ra­cer 155 GTA, men det bare med ett ek­semp­lar av 155 GTA Stra­da­le. Og nå kan den bli din, for i dag skal den sel­ges på Bon­hams førs­te auk­sjon i for­bin­del­se med den sto­re klas­si­ker­mes­sen i Pado­va. Den 25 år gam­le uni­ke bi­len er i ab­so­lutt ori­gi­nal­stand etter å ha va­ert i en­tu­si­asteie helt si­den den kom ut av fab­rik­ken. For­vent­nin­ge­ne lig­ger på 1,8 til 2,2 mil­lio­ner kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.