Sko­da ko­pie­rer X6

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Ti år etter at den bane­bry­ten­de SUV-EN BMW X6 kom i salg, føl­ger Sko­da etter med en lig­nen­de bil.

Coupé or not coupé. Etter at X6 kom i salg i 2008 har ver­den slut­tet å ryn­ke på ne­sen over coupé-lig­nen­de SUV-ER, en­ten de har tre el­ler fem dø­rer. Sko­da føl­ger opp Ko­diaq RS med en mer sports­lig ver­sjon kalt Ko­diaq GT. Inn­til vi­de­re skal mo­del­len kun byg­ges og sel­ges i Ki­na, som ledd av et joint-ven­tu­re-pro­sjekt med SAIC. Ko­diaq GT som er ny fra B-stol­pen og bak­over, blir flagg­ski­pet til Sko­da i Ki­na. Fab­rikka­pa­si­te­ten i Euro­pa er sprengt og Sko­da har an­gi­ve­lig ikke noe an­net sted å byg­ge den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.