Svensk hy­brid­pak­ke

Finansavisen - Motor - - DESIGN OG TEKNIKK -

Båt­verft som til­byr die­sele­lek­trisk frem­drift har til nå va­ert hen­vist til å set­te sam­men en «pak­ke» selv. Kan­skje blir det litt mer fart i sal­get når verf­te­ne kan kjø­pe he­le mo­tor­pak­ken kom­plett hos Vol­vo Pen­ta. Svens­ken har de­sig­net sys­te­met og vil kom­bi­ne­re det med die­sel­mo­to­re­ne på mel­lom 8 og 13 li­ter. Sys­te­met er be­reg­net på pod-drev. Bat­teri­pak­ken og vil bli ska­ler­ba­re. Vol­vo reg­ner med å star­te tes­tin­gen på van­net i 2020 og sal­get i 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.