BAC til Sve­ri­ge

Finansavisen - Motor - - TEST -

Briggs Auto­mo­ti­ve Company nøy­er seg ikke med én nor­disk for­hand­ler i form av Oslo-ba­ser­te Team68. Nå får bri­te­ne en of­fi­si­ell for­hand­ler i Sve­ri­ge. BAC Sweden i Bor­ås, skal le­des av John Lars­son som i nes­ten 20 år har dre­vet tre Por­sche-for­hand­le­re. Års­ti­den la­ter ikke til å stog­ge in­ter­es­sen. Vin­ters­tid ar­ran­ge­res det is­bane­kjø­ring i Åre, og Mono kan også bru­kes til å trek­ke snow­board­e­re. Iføl­ge Ar­ne Jo­han­sen hos Team68, er det i år solgt to bi­ler, til Fin­land og Dan­mark. Nes­te år kan det bli solgt tre styk­ker.

FOTO: BAC

TREKK­PLAS­TER: Is­bane­kjø­ring i Åre er trekk­plas­ter på Mo­no­in­ter­es­ser­te. Ense­te­ren la­ter til å kun­ne bru­kes til mangt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.