Pe­ter Sch­rey­er

Finansavisen - Motor - - TEST -

• Pe­ter Sch­rey­er ble født i Bay­ern i Tysk­land i 1953 og har en grad fra uni­ver­si­te­tet i Mün­chen. Mens han stu­der­te job­bet han hos Au­di og fikk et sti­pend til å stu­de­re vi­de­re ved Royal Col­le­ge of Art i Lon­don. Han job­bet i fle­re år for både Au­di og Vol­ks­wa­gen, hvor han ble mest kjent for sin del­ta­gel­se i ut­for­min­gen av Au­di TT. • I 2006 ble han hen­tet til Kia og fra 2012 over­tok han som sjefs­de­sig­ner for he­le Hyun­dai Kia Group, og er en av sel­ska­pets tre le­de­re. Han job­ber også sam­men med Luc Doncker­wol­ke, som tid­li­ge­re var de­sign­sjef i Vol­ks­wa­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.