Blod­hun­den sul­ter

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

En­gelsk­men­ne­ne er de enes­te som se­riøst ja­ger etter has­tig­hets­re­kor­den til lands. Bris­tol-ba­ser­te Blood­hound SSC Pro­ject har i en hånd­full år job­bet for å bry­te 1.000 mph-gren­sen på hjul, men nå hol­der det hele på å kol­lap­se (igjen) på grunn av mang­len­de pen­ger. Med Brexit-spø­kel­se hen­gen­de over bri­tis­ke sel­ska­per, har spon­sor­mid­le­ne tør­ket inn bå­de hjem­me og i res­ten av ver­den. Så nå er hele pro­sjek­tet un­der ad­mi­ni­stra­sjon og tes­ting og re­kord­for­søk er helt i det blå.

FOTO: BLOOD­HOUND

ALD­RI PÅ HJUL?: Vol­vo-ei­er Geely gikk inn som spon­sor for Blood­hound SSC Pro­ject i 2016, men pen­ge­ne er brukt opp uten at det ble noen re­kord­for­søk i 2017 el­ler 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.