Smak og be­hag

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Rolls-royce har all­tid le­vert det kun­den øns­ker, uan­sett hvor hes­lig fleste­par­ten sy­nes det er, bare kjøpe­sum­men har va­ert høy nok. En av de mer apar­te farge­kom­bi­na­sjo­ne­ne som er ute på mar­ke­det nå er en 2015 Wraith Al Adi­yat Mo­tif Edition, en av en se­rie på ni bi­ler, men den enes­te med den­ne rød/hvi­te kom­bi­na­sjo­nen. Mens for­ti­dens mest eks­tre­me kun­der ofte var in­dis­ke ma­ha­ra­ja­er, er det i dag kun­der fra Midt­østen som do­mi­ne­rer, og den­ne fin­ner du i Du­bai.

I DU­BAI: Deals on Whe­els he­ter for­hand­le­ren i Du­bai somm i øye­blik­ket har den­ne 2015 Rolls-royce Wraith til salgs, sam­men med 200 and­re luk­sus- og su­per­sports­bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.