Tu­sen pluss

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Det er all­tid en vans­ke­lig ba­lanse­gang når en pro­du­sent har «lo­vet» at en eks­klu­siv bil skal kom­me i be­gren­set opp­lag, men etter­spør­se­len blir så stor at det er fris­ten­de å lage fle­re enn plan­lagt. Der er Ford med sin GT nå, og de vel­ger å fort­set­te for­bi de opp­rin­ne­li­ge 1.000 bi­le­ne til rundt 1.350 ved å for­len­ge pro­duk­sjo­nen vel et år til. Så da kan det kan­skje bli fle­re her enn de to som al­le­re­de er i Nor­ge.

FOTO: FORD

NYE SPESIALER: Hvis du er blant de hel­di­ge kan du få kjøpt 2019-ut­ga­ven av Ford GT Gulf He­ri­ta­ge Edition.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.