Byg­ger Spe­eds­ter

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Por­sche byg­ger Spe­eds­ter Con­cept. Nøy­ak­tig 1.948 ek­semp­la­rer skal la­ges, som et vink til at Por­sche 356 «nr. 1» kom i 1948. På bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris ble det vist en rød­lak­kert ver­sjon i «Guards Red», en hen­vis­ning til 911 Spe­eds­ter G-mo­del fra 1988. De førs­te nye bi­le­ne set­tes i pro­duk­sjon i førs­te halv­år nes­te år. Alu-fel­ge­ne på 21 tom­mer er in­spi­rert av 911 RSR og GT3 R. I hek­ken fin­ner vi en selv­pus­ten­de seks­sy­lin­der som yter 500 HK ved 9.000 om­drei­nin­ger.

FOTO: POR­SCHE

LITT CAR­RE­RA 4: Ka­ros­se­ri­et på nye Spe­eds­ter er ba­sert på 911 Car­re­ra 4 Cabrio­let. Støt­fan­ge­re, fron­ten og hek­ken er lagd av kar­bon­fi­ber­kom­po­sit­ter, mens chas­si­set er hen­tet fra 911 GT3.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.