El-pick­up

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Bol­lin­ger Mo­tors fra del­sta­ten New York har lan­sert en elek­trisk pick­up, som la­ter til å va­ere høyst prak­tisk.

Eks­klu­siv jo­visst. Prak­tisk, be­va­res! Luk­su­riøs der­imot, kan in­gen be­skyl­de nye Bol­lin­ger B2 Pick­up Truck for å va­ere. Det­te er et nytte­kjøre­tøy av den gam­le sko­len, med en de­sign som i bes­te fall kan be­skri­ves som en mer mi­ni­ma­lis­tisk Land Ro­ver De­fen­der 110 Pick­up. Det er sam­me driv­lin­je som i Bol­lin­ger B1, dob­le el­mo­to­rer, fire­hjuls­trekk, luft­f­ja­e­ring og en 120 kwh bat­teri­pak­ke. Laste­pla­net er 1,25 x 1,75 me­ter. Snaue 4,4 me­ter lan­ge B2 har en egen­vekt på 2.177 kilo, mens rekke­vid­den pr. opp­lad­ning er 322 kilo­me­ter. Pri­sen opp­gis først nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.