Byg­ger og sel­ger

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Be­net­ti skal le­ve­re «Spec­ter» tid­lig i 2019. Ei­e­ren har al­le­re­de lagt yach­ten ut for salg med en pris­for­lan­gen­de på cir­ka 650 mil­lio­ner kro­ner.

«Spec­ter» er den tred­je yach­ten Be­net­ti byg­ger for ame­ri­ka­ne­ren John Stal­up­pi. Den 69 me­ter lan­ge yach­ten be­stil­te Stal­up­pi for et par år si­den. Den er ut­vik­let av Be­net­ti sam­men med ei­e­ren, kon­struk­tø­ren Frank Mul­der og de­sig­ne­ren Giorgio M. Cas­set­ta. Yach­ten har to ei­er­lu­ga­rer, to Vip-lu­ga­rer på ho­ved­dek­ket og to gjeste­lu­ga­rer på det ned­re dek­ket.

MO­DER­NE EKSTERIØR: «Spec­ter» er en tids­rik­tig yacht, men den har et in­te­ri­ør som er in­spi­rert av fransk 1920-talls Art Deco.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.