Kjø­per Wal­ly Yachts

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Sje­fen for Fer­ret­ti-grup­pen, Al­ber­to Galas­si, har over­for den ita­li­ens­ke avi­sen Cor­ri­ere del­la Se­ra be­kref­tet at han for­hand­ler med Wal­ly-sje­fen Lu­ca Bas­sa­ni om å over­ta Wal­ly. Fer­ret­ti har len­ge jak­tet på et verft som blant an­net pro­du­se­rer sto­re seil­bå­ter. Den ita­li­ens­ke avi­sen an­ty­der at Fer­ret­ti kan kom­me til å måt­te pun­ge ut 250 - 300 mil­lio­ner kro­ner for å over­ta livs­ver­ket til Bas­sa­ni.

MINIMALISME: Wal­ly er kjent for enk­le løs­nin­ger. «Ma­gic Car­pet III», en Wal­ly Cen­to, er nok en av de mest kjen­te yach­te­ne til verf­tet som har base i Mona­co.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.