Røver­kjøp

Finansavisen - Motor - - KORT & GODT -

Før «In­di­an Em­press» skul­le un­der ham­me­ren for and­re gang, ble den solgt i en di­rek­te han­del til et sel­skap som har det blomst­ren­de nav­net Sea Be­auty Yach­ting Li­mi­ted. Sel­ska­pet fikk den 95 me­ter lan­ge 2000-mo­del­len for cir­ka 350 mil­lio­ner kro­ner. Meg­le­re har an­ty­det at yach­ten som ble for­latt av en ukjent ei­er på Mal­ta i 2017 kan ha en ver­di på opp mot én mil­li­ard kro­ner.

NYRENOVERT: Oce­an­co le­ver­te «In­di­an Em­press» i 2000. Yach­ten, som har plass til 12 gjes­ter og et mann­skap på 30 per­soner, ble pus­set opp i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.